KTM Team Handlebar tape

w Logo black

KTM retailers
near you