KTM Team handlebar tape

w Logo green
KTM Team handlebar tape

KTM retailers
near you