KTM Team handlebar tape

w Logo orange

KTM retailers
near you