KTM Team handlebar tape

w Logo yellow
KTM Team handlebar tape

KTM retailers
near you